Om FMK

Om oss

Det har siden klubbens opprinnelse i 2003 vært gjort fem hederlige forsøk på å få etablert et motorsportsenter i den gang Rissa kommune. Det ble i 2011 etablert et nytt styre etter at klubben hadde gått litt på tomgang et par år. Klubben hadde den gang tilgang på en bane ute på Nes i Bjugn, men denne lå for langt unna og ble for lite benyttet. Banen på Nes ble avviklet i 2013, men da hadde vi samtidig startet jakten på å finne et egnet område for et eget anlegg i Rissa kommune. Alternativet ble den nedlagte Gurulia Skytebane i Hasselvika. Vi kom i kontakt med Skifte Eiendom som var eier av eiendommen og hadde denne på listen over nedlagte baner som skulle saneres/ryddes for prosjektiler etc og tilbakeføres til en egnet etterbruk. Klubben fikk i samarbeid med en meget hjelpsom Rissa kommune til et vedtak for etterbruk på arealet til motorsport. Dette vedtaket kom i 2013 og allerede vinteren etter, i 2014/15, ble hele arealet sanert. Det ble en ekstrarunde med sanering også av nabotomten mot vest av den gamle skytebanen i 2016.
Men våren 2016 fikk vi startet med forberedende anleggsarbeid og utlegg av bærende lag på myra som hele anlegget ligger på. Vi fikk entreprenør til å hjelpe oss med utkjøring av de største steinmassene. Ellers så har vi heldigvis fått lånt maskiner og utstyr til en betydelig dugnadsinnsats slik at vi har klart og fått ferdigstilt baneanlegget. Hadde våre første offisielle treninger sent på høsten 2019, men første hele sesong i anlegget ble i 2020 med faste treningstider. Avslutningsvis ønsker vi å takke alle som har bidratt i byggefasen slik at Fosen Motorklubb har klart og realisert baneanlegget.

Det er et meget imponerende anlegg vi har fått, så hjertelig velkommen til alle som ønsker å komme innom. Om dette er for å teste banen, eller bare innom for en kopp kaffe og en hyggelig prat