Banen vår

Vårt anlegg

Hovedbane 1240 m lengde og 6 m bredde.
Egen barnebane, ATV bane, snøscooter, tidtakingsbod og kiosk/garasje/verksted
Klubbhus – møterom, sanitær- og garderobeanlegg